Usora, 7.12.2021. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. održao je radni sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije općine Usora Goranom Tadić, te je sukladno važećim zakonskim propisima, usuglašena i potpisana visina osnovice za obračun plaće za uposlenike Općinskog organa uprave općine Usora za 2022. godinu u iznosu od 330,00 KM. Prošle godine osnovica nije mijenjana, te je sada povećana na zahtjev sindikata zbog velikih poskupljenja koja se svakodnevno događaju.

     

Time je Općinski načelnik pokazao kako istinski uvažava Sindikalnu organizaciju, kao socijalnog partnera. Također dogovoreno je da načelnik zatraži posanim putem suglasnost na akte koji se utvrđuju prije donošenja Proračuna, a vezana su za materijalna prava uposlenika Općinskog organa uprave.

Sindikalna organizacija Općine Usora će, cijeneći odnos i uvažavanje koje je prigodom 'socijalnog dijaloga' pokazao Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, razmotriti sva akta koje je predložio Načelnik jer su ista u duhu zakona i Kolektivnoga ugovora, koji reguliraju ova pitanja i dati suglasnost na dogovorene iznose.