Dana 19.3.2021. u kabinetu Općinskog načelnika zaključen je Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje postojećeg makadamskog puta u povratničkom naselju Bejići“, između općine Usora i Mjesne zajednice Bejići. Sporazumom su utvrđene obveze potpisnika na realizaciji predmetnog projekta te je definiran način financiranja istoga. Sukladno sporazumu općina Usora i Mjesna zajednica Bejići obvezali su se na sufinanciranje projekta u ukupnom iznosu 60.000,00 KM na način da će općina Usora osigurati 40.000,00 KM a Mjesna zajednica Bejići 20.000,00 KM.

 

Sredstva za realizaciju ovog projekta su osim Proračunom općine Usora osigurana i putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica kao i putem županijskog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice temeljem prethodno urađenih aplikacija od strane Mjesne zajednice i općine Usora.

 

Radovi na rekonstrukciji ukupnih 720 metara prometnice će biti ugovoreni i izvedeni u sklopu  Okvirnog sporazuma o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora, kojeg je općina Usora zaključila sa Grupom Ponuditelja: ''DIV Jeleč''  d.o.o. Makljenovac i ''DOBOJPUTEVI'' d.d. Doboj Jug, za razdoblje od 4 godine (2019. – 2023.).