Odobrene stipendije Ministarstva za braniteljska pitanja

1stipendijeU utorak 17.srpnja u zgradi općine Usora ministar Ministarstva za braniteljska pitanja Zeničko-dobojske županije gosp. Ekrem Tuka, nakon potpisivanja ugovora, svečano je uručio rješenja o odobrenoj stipendiji za 30-toro usorskih studentica i studenata. 

Događaju je pored ministra Tuke i službenice Ministarstva, te usorskih stuntica i studenata nazočio i pomoćnik općinskog načelnika Anto Bonić i referent za braniteljsko-invalidsku zaštitu Ivo Topalović

Javni poziv_Ruralni razvoj_Federalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

seloObavještavamo poljoprivredne proizvođače općine Usora, da je Federalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu objavilo Pravilnik  o uvjetima i načinu ostvarenja novčane potpore  po modelu ostalih vrsta novčanih potporii u poljoprivredi, Pravilnik  o uvjetima i načinu ostvarenja novčane potpore  po modelu poticaja proizvodnji, Pravilnik  o uvjetima i načinu ostvarenja  novčanih popore po modelu ruralnog razvoja i Javni poziv  za dodjelu novčanih sredstava  za realiziranje zahtjeva u okviru Modela ruralnog razvoja –Kapitalna ulaganja i investicije.

Natječaji za grant i kreditna sredstva - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta


poticajnasredstva3-w-550Na temelju točke VI Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12), članka 3. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br: 18/09 i 52/12), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

                                                                           J A V N I   NATJEČAJ

za odabir korisnika sredsta

Tekućih transfera-grant

Odluke o utvrđivanju rang liste Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

ministar Adil OsmanovićNa prijedlog Povjerenstva za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata po Javnom oglasu za podnošenje prijava/zahtijeva/projekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Federacije BiH, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n i o  je

Odluku o uvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika za Programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federaciji BiH,  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON PDF

Odluku o uvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika za Pograme pomoći održivog povratka – izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije BiH, ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON PDF

Općinski poticaji u poljoprivredi

pšenicaProračunom općine Usora za 2012. godinu utvrđene su 'Subvencije poljoprivredi, udrugama i pčelarima'.

Sukladno u Proračunu raspoloživim redstvima Općinski načelnik donio je Program novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini PDF za zasijane površine poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim kulturama pšenica i kukuruz, minimalne zasijane površine 1 ha (10 dunuma). 

Na temelju gore navedenog Programa Općinski načelnik raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2012. godini PDF.

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE IZ OBLASTI INKLUZIJE U OBRAZOVANJU

inkluzija u osnovnom i srednjem obrazovanju Fond otvoreno društvo BiH poziva zainteresirane nevladine organizacije i obrazovne institucije da podnesu prijedloge projekata iz oblasti inkluzije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Poziv se objavljuje u skladu sa strateškim opredjeljenjem FOD BiH da svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje koje se zasniva na principima odgovornosti, jednakopravnosti i kvalitete.

Popis obrađenih zahtjeva po Programu poticaja iz 2011. godine u općini Usora

seloFederalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na svojoj web stranici objavilo je Popis obrađenih zahtjeva po Programu poticaja iz 2011.godine.

 

Zbog izraženog interesa javnosti i mnogobrojnih kontroverzi koje su pratile način ostvarivanja ovih poticaja kod  Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donosimo SPISAK ODOBRENIH NOVČANIH POTPORA U 2011. GODINI u OPĆINI USORA.Poljoprivrednim proizvođačima u Općini Usora prema ovome spisku odobreno je ukupno 97.288,44 KM.