Pozivnica na 5. Usorsko prelo
PDF Print E-mail

pozivnica zkukPoštovani,

zastavamčast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na 5. usorsko prelo koje će se održati 29. rujna 2012. godine u restoranu "Ćurak" u Rugvici sa početkom u 20,00 sati.

U programu će nastupiti izvorna grupe, kao i kulturno-umjetnička društva.

Radujemo se Vašemu dolasku.

Molimo Vas svoj dolazak potvrdite najkasnije do 24. rujna 2012. godine.

Ivan Rajkovača, predsjednik ZKUK (099 23 89 500)   i Mato Rajkovača, predsjednik NO ZKUK (099 33 20 934)

 
Izrada projekta mosta na rijeci Usora
PDF Print E-mail

most2Prigodom posjete ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojske županije Raifa Seferovića sa direktorom Direkcije za ceste ZDK gosp. Rasimom Kovač općini Usora, upriličenoj od 04. sudenog 2011. godine, dogovorene su pored drugih i aktivnosti vezane za izradu projektne dokumentacije za novi most na rijeci Usora. 

Zaključkom Općinskog vijeća općine Usora broj: 01-05-21/12 od 06.02.2012. godine određena je lokacija mosta koji će se projektirati i graditi na rijeci Usora na lokalitetu 'Plinara'.

 
Rekonstrukcija ceste u središtu Sivše
PDF Print E-mail

project3Nakon apliciranja općine Usora sa više projekata kod Fondacije za održivi razvitak OdRaz i odluke Upravog odbora o prihvatanju projekta Rekonstrukcije dijela lokalne ceste u središtu naseljenog mjesta Sivša upriličena je 27. srpnja 2012. godine posjeta predstavnika ove Fondacije općini Usora, te je nakon uvida u stanje ceste i razgovora sa načelnikom Antom Čičak i njegovim suradnicima dogovoreno kompletiranje potrebne projektne i druge dokumentacije u cilju raspisivanja tendera za izbor izvođača radova. Pored lošeg stanja ove prometnice, razlog za odabir ovoga projekta je i u činjenici da je riječ o općinskom središtu, odnosno administrativnom sjedištu općine Usora i velikoj frekvenciji vozila i pješaka.

 

 

6Markan Artmagić je odigrao u nedjelju 09. rujna 2012. godine svoju posljednju - oproštajnu utakmicu za NK "Proleter" iz Makljenovca za kojega je nastupao posljednjih 5 sezona.

Napominjemo da je Markan jedan od najboljih strijelaca NK "Proleter", te da je u 100 službenih utakmica postigao 49 golova.

Rječi zahvale, uz prigodni dar, Markanu Artmagić u ime NK "Proleter" uputili su Josip Krajina i Mario Pranjić. 

 

160-kukuruzObavještavamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Usora kojima je odobren općinski novčani poticaj prema Programu novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2012 godini, za zasijane površine poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim kulturama – pšenica i kukuruz, da će se isplata novčanih poticaja izvršiti 11.09.2012. godine, a prema rješenjima o isplati općinskih novčanih poticaja  koja će biti dostavljena putem pošte.
                                                         

                                                                                                   Služba za gospodarstvo i financije
                                                                                                     Anto Bonić, pomoćnik načelnika 

 
Page 105 of 110