mladi(Sarajevo, 5.12.2012. godine) - Federalni zavod za zapošljavanje je 5.12.2012. godine (danas) na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objavio Javni poziv za učešće u Programu jačanja konkurentnosti na tržištu rada – prvo radno iskustvo. Korisnici poticaja po ovom programu su poslovni subjekti registrovani u Federaciji Bosne i Hercegovine koji redovito izmiruju obveze po osnovu poreza i doprinosa, a ciljnu grupu čine nezaposlene osobe bez radnog iskustva dobi do 30 godina.

 

dc logoNakon višegodišnjeg ukazivanja i traženja od Javnog poduzeća ceste Federacije BiH poduzimanja potrebnih aktivnosti za poboljšanje sigurnosti pješaka u prometu na dionici magistralne ceste M-4 kroz općinu Usora, u dijelu kroz naseljeno mjesto Tešanjka/Žabljak, ovo JP poduzeće je tijekom 2010. i 2011. godine izvršilo rekonstrukciju M-4 i izgradilo obostrano nogostup kroz Žabljak i dijelom prema naseljenom mjestu Kraševo, uz postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije za prijelaz pješaka na dvije lokacije gdje učenici prelaze cestu prema školama u Žabljaku i Tešanjci.

Pored gore navedenih aktivnosti ostalo je neriješeno pitanje dolaka učenika do mosta na rijeci Usora, jer je struktura i gustoća prometa takva da je ugrožena sigurnost odraslih pješaka, a pogotovo djece / učenika. 

 

fond za_zastitu_okolisaUpravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora, na svojoj 35. sjednici održanoj dana 12.10.2012. godine na temelju provedenog Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2012. godinu („Službene novine FBiH“, broj: 57/12 od dana 04.07.2012. godine donosi:

O D L U K U

o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog
Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

 
Prvi slučaj štetnika "Orahova muha" u BiH
PDF Print E-mail

orahMinistarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojske županije obavijestilo je općinu Usora, kao i sve druge općine, o pojavi karantinskog štetnika "Orahova muha". 

Prema literaturnim podacima može napasti breskvu i nektarinu, ali prvenstveno napada orah. U Europi se najprije proširila u sjevernoj Italiji, odakle se počela širiti u Švicarsku, a naknadno u Sloveniju i Njemačku. U susjednoj nam Hrvatskoj, orahova muha je najprije uočena u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, a kasnije u Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji. 2011. godine prvi puta je zabilježena i u Međimurskoj županiji.

U našoj županiji, u općini Žepče u naseljenom mjestu Donja Papratnica, registrirano je prisustvo ovog štetnika što predstavlja prvu pojavu ovog štetnika na području BiH.  

 

ferk tabla_550Na temelju Odluke broj 06-03-844-09/43/12 donesene na XVII. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru 31.10.2012. godine, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPĆOJ RASPRAVI

 
Page 103 of 110