IMG 0530Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BIH» broj:23/01, 7/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornih povjerenstava osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst) («Službeni glasnik BIH» broj:29/18) i Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:13/18) raspisuje se
 
JAVNI OGLAS
za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora
 

IMG 9007Usora, 23.01.2019. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić održao je radni sastanak s predstavnicima Lovačkog društva "Fazan" Usora, na njihovu inicijativu. Na sastanku su ispred Lovačkog društva "Fazan" sudjelovali Ivica Bejić, predsjednik LD "Fazan" i Anto Kontić, tajnik i lovočuvar LD "Fazan" Usora. Na sastanku je sudjelovao i Anto Bonić, pomoćnik općinskog načaelnika za gospodarstvo i financije. Tema sastanka bilo je označavanje lovišta kojim upravlja ovo lovačko društvo odgovarajućom vertikalnom prometnom signalizacijom kojom bi se sudionicima u prometu ukazalo na opasnost pojave divljači na cestama, a što može biti uzrokom prometnih nezgoda i nastanka materijalne štete na vozilima.

 

fmfPravne osobe su dužne sastaviti i prezentirati financijska izvješća za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj; 83/09, u daljnjem tekstu: Zakon), za razdoblje I. – XII. 2018. godine i iste predati Financijsko-informatičkoj agenciji (u daljnjem tekstu: FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravne osobe), zaključno dana 28. veljače 2019. U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom financijskih izvješća po godišnjem obračunu za 2018. godinu, Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija daje sljedeće Objašnjenje.

 

IMG 9004Dana 16.01.2019. godine u kabinetu Općinskog načelnika održan je radni sastanak na temu realizacije projekta 'Rekonstrukcija raskrižja ceste M-4 sa lokalnom cestom za općinu Usora, sa rekonstrukcijom/ izgradnjom mosta preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka, dionica 008: Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900'. Sastanku su pored investitora općine Usora, koju zastupa Općinski načelnik  Zvonimir Anđelić, prisustvovali i predstavnik izvođača „Hering“ d.d. Široki Brijeg  Mario Bevanda, predstavnik Nadzora „Institut IG“ d.o.o. Banka Luka Dragan Zmijanac te predstavnica JP Ceste FBiH Muamera Grebo.

 

harnmonizacijaPozivaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini novog premjera, Omanjska, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ove najave u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH (počev od dana 14.01.2019. godine) podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 3 of 105