Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu Print

skupstina zdkNa osnovu člana 25. stav 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:33/03), Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu broj: 02-14-8906/19 od 24.05.2019.godine i Instrukcije o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava zaštite okoliša, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje: 

Javni poziv
 

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu

    
    
    
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava koja će se odnositi na sljedeće programske/projektne aktivnosti:
LOT 1 - Projekti iz oblasti upravljanja otpadom
LOT 2 - Projekti čišćenja obala rijeke Bosne
LOT 3 - Projekti iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona
      
Pravo učešća u javnom pozivu imaju sve općine i gradovi, subjekti koji upravljaju deponijama i otpadom, komunalna preduzeća, regionalni centar za upravljanje otpadom, nevladine organizacije i udruženja građana, javne ustanove, obrazovne institucije, obdaništa i medijske kuće, kako slijedi: LOT 1: Jedinice lokalne uprave (grad i općine), komunalna preduzeća, subjekti koji upravljaju deponijama i regionalni centar za upravljanje otpadom. LOT 2: Jedinice lokalne uprave (grad i općine), komunalna preduzeća. LOT 3: Nevladine organizacije, udruženja građana, javne ustanove, obrazovne institucije, obdaništa i medijske kuće.
    
Rok za podnošenje prijava je 05. 07. 2019.godine.
    
    


Share |