Služba za gospodarstvo i financije Print

 

anto bonic

Rukovoditelj Službe: 

Anto Bonić, dipl.ing.prometa, pomoćnik općinskog načelnika

alt +387 (0)32 895 210, 032 893 479. 032 899 447 
alt +387 (032) 893 514 

con_mobile.png - 860 bytes +387 (0)63 719 166    Cover artCover artCover art
     
E-Mail-  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
         
       
U okviru Službe obavljaju se, stručni, administrativni i poslovi koji se odnose na:

 • provođenje zakona i propisa iz oblasti gospodarstva, financija pod nadzorom i uputstvima Općinskog načelnika,
 • praćenje stanja u tim oblastima, predlaganje mjera za unapređenje razvoja,
 • osiguravanje uvjeta za rad i razvitak gospodarskih cjelina u državnom i privatnom sektoru od važnosti za općinu,
 • sudjelovanje u izradi plana Strategije razvoja općine,
 • predlaganje mjera za provedbu Strategije razvoja općine,
 • planiranje razvoja gospodarstva,
 • poslovi upravljanja i koordinacije sredstvima za razvoj,
 • poslovi javne nabave;
 • surađuje sa udrugama poduzetnika i poljoprivrednika,
 • inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, ugostiteljstva, poljoprivrede, obrta, graditeljstva, prostornog uređenja, tržišta, komunalne oblasti i sanitarnih poslova
 • upravno rješavanje- izdavanje odobrenja za rad,
 • planiranje , pripremu i izvršenje proračuna,
 • pravljenje financijskih izvješća, godišnjih i mjesečnih o izvršenju proračuna,
 • predlaganjem mjera za unapređenje izvršenja proračuna,
 • kontrola upotrebe proračunskih sredstava,
 • vođenje financijskog materijalnog knjigovodstva,
 • obračun plaća i svih osobnih primanja,
 • obavljanje financijskih poslova operativa i plaćanje,
 • razvoj informacijskog sustava,
 • priprema odluka iz oblasti gospodarstva i financija koje usvaja Općinsko vijeće,
 • ostale dužnosti iz nadležnosti ove Službe u skladu sa  Zakonom i propisima.     

     

U Službi su organizirani slijedeći Odsjeci:

 

    

Share |