Odsjek za prostorno uređenje i graditeljsko-stambenu djelatnost
PDF Print E-mail
Općinske službe za upravu - Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina,


Odsjek za prostorno uređenje i graditeljsko-stambenu djelatnost

U Odsjeku se obavljaju upravni, stručni, administrativni i drugi poslove vezani za urbanistički razvoj i prostorno planiranje, izgradnju industrijskih, stambenih i javnih objekata, rješavanje po zahtjevima za izdavanje urbanističke suglasnosti, građevinske i uporabne dozvole, priprema i sudjelovanje u izradi prostornih, urbanističkih i regulacionih planova i urbanističkih projekata i dr.

Tel: +387 (0)32 899-479, Fax: +387 (0)32 893-514Martin Grujo, dipl.pravnik
Share |