Odsjek za geodetske poslove, katastar nekretnina i katastar komunalnih uređaja Print

Ovaj odsjek obavlja sve poslove vezane za: održavanje premjera, katastra nekretnina, postavljanje i obnavljanje mreže katastra komunalnih uređaja, utvrđivanje i provođenje svih tehničkih i vlasničkih promjena na zemljištu i objektima kroz geodetske planove i katastarski operat, kao i druge poslove po nalogu šefa i Načelnika.

 

Share |