Ovaj odsjek obavlja stručne-pravne i administrativne poslove vezane za donošenje normativnih akata iz radnog odnosa, pravilnike o unutarnjem ustroju, nacrta Odluka i drugih akata iz nadležnosti ove Službe za OV-e, nacrt rješenja iz domena radnih odnosa (raspoređivanje, prijem, prestanak radnog odnosa, plaće, odsustva i dr.) pravi plan za obuku i profesionalnu edukaciju općinskog osoblja, radi analizu radnih mjesta, prati službena  glasila i inicira primjenu novih propisa i zakona, vodi personalna dosjea djelatnika, obavlja poslove tajništva za općinskog načelnika i općinsko vijeće, koordinira i usmjerava rad službi, stara se o izvršenju Odluka, Zaključaka i općih akata i s tim u vezi utvrđuje stanje u odgovarajućoj oblasti, priprema i izrađuje materijale za OV-e.

Poslove iz djelokruga ovoga Odsjeka, osim poslova Tajnika/ce Općinskog vijeća, obavlja izravno pomoćnik općinskog načelnika / šef Službe Martin Grujo

U ovoj Službi i ovom Odsjeku sistematizirani su i poslovi Tajnik/ca Općinskog vijeća.

 

 

Share |