Javni pozivi općine Usora

IMG 0530Na temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik Općine Usora raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
 

za predlaganje dobitnika Javnih priznanja Općine Usora u 2019. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora

 

IMG 0530Povodom obilježavanja 15. svibnja - Dana Općine Usora dodjeljuju se javna priznanja Općine Usora zaslužnim osobama. Sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:3/12) pored ostalih priznanja, dodjeljuje se i javno priznanje Počasni građanin Općine Usora. Sukladno naprijed navedenom obavještavamo ovlaštene predlagače da je u tijeku postupak predlaganja kandidata za javno priznanje Počasni građanin Općine Usora.

 

IMG 0530Na temelju članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Sl. novine F BiH" br. 34/03 i 65/13), članka 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list RBiH, br.6/92), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ("Sl. novine ZE-DO kantona" br. 8/99), Pravila JU «Opća knjižnica» Usora (br. 01-2/08 od 25.01.2008.) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU «Opća knjižnica Usora (prečišćeni tekst, br. 01-43/08 od 29.04.2008.) Upravni odbor JU «Opća knjižnica» Usora, raspisuje

 Javni natječaj
za izbor i imenovanje ravnatelja
JU Opća knjižnica Usora
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 20