U utorak, 22. srpnja 2008 godine, u vremenu od 12:00 - 13:00 sati u sali za sjednice Oćine Usora održati će se Svečanost dodjele priznanja Općini Usora od strane Misije OESS-a u BiH povodom završetka Programa reforme općinske uprave (MAP) i projekta UGOVOR. Svečanosti će nazočiti visoki zvaničnici Odjela za demokratizaciju Misije OESS-a u BiH, zvaničnici Općine Usora, vijećnici u Općinskom vijeću Usora, predsjednici Mjesnih zajednica, predstavnici medija i drugi gosti.


Dnevni red svečanosti jeOrganization for Security and Co-operation in Europe

Mission to Bosnia and Herzegovina

OPĆINA USORA

Svečanost uručenja priznanja povodom završetka Programa reforme općinske uprave (MAP) i projekta UGOVOR

Zgrada Općine Usora

Utorak, 22. srpnja 2008.

12:00 - 13:00

Dnevni red svečanosti


12:00 - 12:10   Termin za davanje izjava predstavnicima medija

12:10               Otvaranje svečanosti od strane moderatora, gospodična Dijana Komuškić

12:10 - 12:15   Uvodna riječ gosopodina Ante Čička, Načelnika općine Usora, o provedbi Programa reforme općinske uprave i projekta UGOVOR

12:15 - 12:20   Obraćanje gospodina Josipa Krajine, Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Usore, o provedbi projekta UGOVOR

12:20 - 12:25  Obraćanje gospođe Arlett Stojanović, Program menadžera Odjela za demokratizaciju Glavnog ureda OESS-a u Sarajevu, o postignućima Općine Usora u provedbi Programa reforme općinske uprave (MAP)

12:25 - 12:30   Obraćanje gospodina Trefora Williamsa, Direktora Odjela za demokratizaciju Misije OESS-a u BiH o postignućima Općine Usora u projektu UGOVOR

12:30 - 12:40   Dodjela priznanja za uspješno završene Program reforme općinske uprave (MAP) i projekat UGOVOR

-          MAP priznanje uručuje gđa. Arlett Stojanović Načelniku Općine Usora

-          UGOVOR priznanje uručuje gdin. Trefor Williams Predsjedavajućem Općinskog vijeća Usore

12:40 - 12:50   Prezentacija postignuća u provedbi Programa reforme općinske uprave (MAP) - gospodin Mato Kulaš i Anto Bonić

12:50 - 13:00   Prezentacija postignuća u provedbi projekta UGOVOR, gospodin Mato Kulaš

13:00               Završetak ceremonije


Nakon završetka ceremonije planiran je i radni sastanak Općinskog načelnika gosp. Ante Čičak sa gosp. Treforom Williamsom, direktorom Odjela za demokratizaciju Glavnog ureda OESS-a u Sarajevu i gospođom Arlett Stojanović, projekt menadžerom u Glavnom uredu.

Donosimo (niže) i zvanične dokumente (izvješća) Misije OESS-a u BiH u kojima su utvrđena postignuća i napredak općinske uprave na temelju kojih je zaključeno da je Općina Usora postigla značajan napredak, rezultate i kvalitet u pružanju javnih usluga,  te u kvalitetnijem korištenju financijskih i ljudskih resursa, provodeći reforme kako u pristupu, spram  potrebama građana, tako i u normativnom uređivanju bitnih pitanja što za rezultat ima učinkovitije i potpunije ostvarivanja prava građana koja su u mjerodavnosti lokalne samouprave. 
Koristimo prigodu da se i ovim putem zahvalimo svim službenicima OESS-a, kako u Terenskom uredu u Doboju, tako i u Terenskom uredu u Zenici, te u Glavnom uredu Odjela za demokratizaciju u Sarajevu, koji su surađivali i sudjelovali sa predstavnicima Općine Usora u ovim višegodišnim procesima i projektima, kao i na pruženim paketima fleksibilne tehničke pomoći, savjetima i obuci, te za razmjenu iskustava i praksi s drugim općinama koje su sudjelovale u projektu UGOVOR i Programu reformi općinske uprave (MAP).

Izvješće povodom uspješnog završetka Programa reforme općinske uprave (MAP) – Općina Usora

Objavljeno: 09.srpnja 2008. >  Adobe Acrobat (PDF), 526 kB > DOWNLOAD

Izvješće povodom uspješnog završetka projekta UGOVOR - Općina Usora

Objavljeno: 02.srpnja 2008. >  Adobe Acrobat (PDF), 614 kB > DOWNLOAD

Share |