Donesena odluka o prenošenju nadležnosti za osnovno i srednje obrazovanje na općinu Usora Print

mss sjepana radica1Na 12. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 16.07.2015. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona (SZDK), tek iz trećeg pokušaja i nakon presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o ugroženosti prava lokalne zajednice, usvojila je prijedlog Zakona o prenošenju nadležnosti ZDK za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora.

Na Prijedlog Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Usora, nije bilo podnesenih amandmana i isti je donesen sa 25 glasova „za“, sa 2 glasa „protiv“ i sa 5 uzdržanih glasova, nakon pojedinačnog izjašnjavanja poslanika, koje je izvršeno na zahtjev Kluba poslanika Saveza za bolju budućnost-Fahrudin Radončić.

Više informacija na web stranici: http://zdk.ba/skupstina

Share |