mr. sci. Adil OsmanovićFederalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je: 

1. Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka- izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širi društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine                                            

Pod infrastrukturnim objektima po ovome oglasu podrazumijevaju se: 1. putne infrastrukture; 2. vodovodne i kanalizacione infrastrukture; 3. objekata zdravstvene zaštite; 4. objekata vjerskog i sakralnog karaktera; 5. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; 6. elektro mreže; 7. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu.

Pravo sudjelovanja na ovaj Javni oglas imaju: organi vlasti, institucije i vjerske zajednice, te udruženja/ organizacije/ asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.

Tekst javnog oglasa možete preuzeti ovdje. 

Obrazac za prijavu za pravne osobe


2. Javni oglas za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federacija Bosne i Hercegovine

U okviru ovoga oglasa definirana su 2 programa:

Program I: Pomoć za zapošljavanje u maloj privredi:

1. Izgradnja, obnova i opremanje objekata za zanatsku, uslužnu i proizvodnu djelatnost;

2. Dodjela opreme i repromaterijala za zanatsku, uslužnu i proizvodnu djelatnost; Maksimalno učešće Ministarstva je u vrijednosti do 50.000,00 KM, po odobrenom projektu.

Program II: Pomoć za  zapošljavanje u poljoprivredi:

1. Dodjela poljoprivredne mehanizacije, priključaka i ostale opreme (traktori, motokultivatori, kosačice, kopačice,  priključci, oprema za pčelarstvo i  sl.);

2. Plastenička proizvodnja - plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;

3. Izgradnja i opremanje poljoprivrednih objekata (sušare, hladnjače, stajski objekti i sl.);

4. Dodjela sadnica drvenastog i jagodičastog voća;

 Pravo sudjelovanja na Javnom oglasu imaju:

  • fizičke osobe-povratnici u FBiH,
  • pravne osobe- registrirani pravni subjekti (poslovni subjekti, udruženja, lokalne zajednice, organizacije, asocijacije, zemljoradničke udruge i sl.) čije su programske aktivnosti usmjerene na podršku zapošljavanja povratnika i
  • fizička i pravna lica koja izraze spremnost učešća za sufinanciranje projekta minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta.  

Tekst ovoga Javnog poziva možete pogledati/preuzeti ovdje

Obrazac za prijavu - fizičke osobe

Obrazac za prijavu - pravne osobe

Navedeni Javni oglasi ostaju otvoreni do 13.02.2012. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili na broj telefona: 033/201-756 i 033/205-543, a mogu se preuzeti i u općini Usora.

Share |