Zaključen Ugovor o izvođenju radova na Projektu: Sanacija klizišta ''Matići'' i rekonstrukcija lokalne asvaltne prometnice, lokalitet Sivša, općina Usora Print

IMG 9693Dana 08.05.2019. godine, zaključen je Ugovor o izvođenju radova na Projektu: Sanacija klizišta ''Matići'' i rekonstrukcija lokalne asvaltne prometnice, lokalitet Sivša, općina Usora, između Općine Usora, kao Investitora, koju zastupa Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ., i ponuđača ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok koga zastupa direktorica Almira Jahić, dipl.ing.građ. Ugovor je po ovlaštenju direktorice potpisao Elvir Humić, a zaključenju Ugovora su prisustvovali još i pomoćnici Općinskog načelnika Anto Bonić i Dario Katić te predstavnik Nadzora Josip Anđelić. 

    

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na Projektu: Sanacija klizišta ''Matići'' i rekonstrukcija lokalne asvaltne prometnice, lokalitet Sivša, općina Usora, prema ponudi ponuđača RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok broj 26/19 od 25.03.2019. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora za ukupnu cijenu u iznosu 115.340,94 KM (slovima: stotinupetnaesttisućatristotinečetrdeset i 94/100 KM). Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršiti će "Ingart" d.o.o. Žabljak.  

Radovi obuhvataju sanaciju klizišta u Matićima, Faza I., te rekonstrukciju i modernizaciju lokalne prometnice u Sivši (lokacija zadržavanja vode na prometnici „Nikići“).

     

   

Share |