Zaključen Okvirni sporazum o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora Print

img 9630Dana 03.05.2019. u kabinetu Općinskog načelnika zaključen je Okvirni sporazum o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora. Sporazum je zaključen između Općine Usora, koju zastupa općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ., kao Naručitelja sa jedne strane i Grupe Ponuditelja: ''DIV Jeleč'' d.o.o. Makljenovac i ''DOBOJPUTEVI'' d.d. Doboj Jug, koju zastupa direktor Dragan Jeleč, sa druge strane kao Izvođača. Sporazum je zaključen za razdoblje od 4 godine a maksimalna vrijednost Okvirnog sporazuma je 485.340,00 KM bez PDV-a.

     

Ovom prigodom potpisan je i prvi Ugovor o izvođenju dijela radova iz Okvirnog sporazuma broj: 02-27-23/19 od 03.05.2019. godine, za Projekt: ''Održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora'' i ponudi ponuđača br. P02/19 Od 01.04.2019. godine za ukupnu cijenu u iznosu 63.907,74 KM, a radovi obuhvataju krpanje otvora, sanaciju makadamskih prometnica, nabavku prometnih znakova te rješavanje površinske odvodnje u mjesnoj zajednici Sivša.

     

Stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršiti će "Ingart" d.o.o. Usora, temeljem zaključenog Okvirnog sporazuma za pružanje Usluga stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova u općini Usora za 2019. godinu. 

 

Share |