IMG 9031Usora, 01.02.2019. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. potpisao je danas sporazume o sufinanciranju rada javnih ustanova kojih je osnivač Općina Usora, a radi se o Javnoj ustanovi Dom zdravlja Usora, Javnoj ustanovi „Opća knjižnica“ Usora i Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora. Potpisivanju su nazočili ravnatelji navedenih ustanova: dr. Jozo Grgić, Daliborka Matošević i Edita Vuković-Antolović. Pored Općinskog načelnika potpisivanju je ispred Općine Usora nazočio i pomoćnik načelnika Martin Grujo. Obveza potpisivanja navedenih sporazuma proizlazi iz Proračuna Općine Usora i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 1/19).

U nastavku sastanka razgovaralo se o radu ovih Javnih ustanova, teškoćama sa kojima se susreću i planovima za budućnost. Razgovarano je o načinu i mogućnosti zajedničkog apliciranja na određene projekte, sa posebnim aspektom na planiranu gradnju novog objekta vrtića. Općinski načelnik je pohvalio rad ovih Javnih ustanova navevši ih kao svijetli primjer kako se kroz predani rad mogu ostvariti zapaženi rezultati.

Share |