IMG 0530Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BIH» broj:23/01, 7/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornih povjerenstava osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst) («Službeni glasnik BIH» broj:29/18) i Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:13/18) raspisuje se
 
JAVNI OGLAS
za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora
    
      
 
Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora. Člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora imenuje Općinsko vijeće Usora na razdoblje od sedam godina a mandat mu počinje teći od dana dobivanja suglasnosti od strane Središnjeg izbornog povjerenstva BIH na odluku o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva.
      
    
Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Večernji list“, na web stranici Općine Usora i na oglasnoj ploči Općine Usora. 
     
      
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu iz točke VII. ovog oglasa. 
     
       
Pismene prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom: 
     

Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora  "ne otvaraj"
      

na slijedeću adresu: 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Usora 

Sivša bb, 74230 Usora


Javni oglas


Share |