rial2Usora, dana 09.11.2018. godine - Nakon provedenog postupka javne nabave i odabira izvođača radova, Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok, Ugovor o izvođenju radova na projektu: 'Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, Faza I. općina Usora'. Radovi se odnose na rekonstrukciju prometnice na lokaciji „Lugovi“ – dionica od mosta riječice Lužanjke do ulaza u Tokiće. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 249.583,23 KM sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta koje je za ovu namjenu putem Grant sheme "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" odobrilo 163.248,80 KM.

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, a nadzor na ovom projektu je firma Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka. Potpisivanju ugovora nazočio je: ispred izvođača radova ''RIAL-ŠPED'' d.o.o. Doboj Istok, Elvir Humić, i koordinator na projektu ispred Općine Usora Ivica Labudović.

     

    

Share |