jpJAVNI POZIV 

ZA  PRAVNE I FIZIČKE OSOBE REGISTRIRANE ZA OBAVLJANJE

TAKSI PRIJEVOZA ZA RASPORED TAKSI VOZILA NA

TAKSI STAJALIŠTA općine Usora

    

 

    

Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza sa područja općine Usora da u roku 15. dana od objave ovog Javnog poziva podnesu zahtjev za raspored taksi vozila na taksi stajalištima. 

 Zahtjev za raspored taksi vozila se podnosi za slijedeća taksi stajališta: 

  • Taksi stajalište broj 1. “Tržnica” - I kategorija, na 3 stajališna mjesta, 6 taksi vozila,
  • Taksi stajalište broj 2. “Sivša”“- II kategorija, na 3 stajališna mjesta, 3 taksi vozila i
  • Taksi stajalište broj 3.  “Dom zdravlja”- II kategorija, na 4 stajališna mjesta, 5 taksi vozila.

 

Raspored taksi vozača na taksi stajalištima se dodjeljuje za period od 01.01. do 31.12.2019.godine.   

 

Zahtjev za raspored taksi vozila na taksi stajalištima se preuzima u Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora, a dostavlja osobno na Protokol Općine Usora ili putem pošte na adresu:

 

      Općina Usora 

      Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne poslove i urbanizam 

      Povjerenstvo za provođenje javnog poziva 

      Sivša b.b.  74230 Usora  

      u zatvorenoj kuverti sa naznakom „OTVARA POVJERENSTVO“.

    

TEKST JAVNOG POZIVA

    

    

Share |