dan izboraOpćinsko izborno povjerenstvo je na svojoj redovitoj sjednici održanoj dana 20.09.2018. godine donijelo sljedeću: 

O D L U K U
 o objavljivanju lokacija biračkih mjesta
     
    
      
       
Na predstojećim Općim izborima koji će se održati 07.10.2018. godine građani Općine Usora će moći glasovati na sljedećim biračkim mjestima:
 

Naziv biračkog mjesta

Lokacija

Glasuju birači iz

Sastav biračkog odbora

183A001

OŠ Alibegovci

Alibegovci

5+5

183A002

Zgrada stadiona

Makljenovac

3+3

183A003

OŠ Omanjska

Omanjska, Miljanovci, Novi

Miljanovci

5+5

183A004 A

OŠ Sivša

Sivše sa prezimenom od A do J

5+5

183A004 B

OŠ Sivša

Sivše sa prezimenom od K do Z

5+5

183A005

OŠ Ularice

Ularice, Bejići

5+5

183A006 A

MSŠ Žabljak

Žabljak, Tešanjka sa prezimenom od A do J

5+5

183A006 B

MSŠ Žabljak

Žabljak, Tešanjka sa prezimenom od K do Z

5+5

183A007

Zgrada MZ Sr. Omanjska

Srednje Omanjske

5+5

183A501

OŠ Sivša

Odsustvo

3+3

      
Biračko mesto 183A501 bit će ovlašteno za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića 183ANNN.
Biračkom mjestu 183A004 B Sivša bit će pridruženi birači koji glasuju osobno 183A000.
 
Sva biračka mjesta će biti otvorena u nedjelju 07.10.2018. godine od 07 do 19 sati!
 
 
Predsjednik OIP-a Usora
Martin Grujo, dipl. pravnik
     
     
Share |