IMG 7901Danas je u kabinetu Načelnika općine Usora potpisan Ugovor o izvođenju radova na Projektu: Izvedba sakralnog objekta ''Kapela sa mrtvačnicom'', lokalitet Bejići, općina Usora. Izvođač radova je poduzeće ''IngART'' d.o.o. Usora. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 25.657,22 KM a rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana. Stručno-tehnički nadzor vršiti će Institut za građevinarstvo ''IG'' d.o.o. Banja Luka.

    

     Share |