5Usora, 06.07.2018. godine - Danas je u kabinetu Općinskog načelnika upriličeno potpisivanje Ugovora između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i općine Usora o sufinanciranju projekata: „Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade JU Opća knjižnica Usora“ i „Sanacija prometne infrastrukture kao posljedica poplava i klizišta, lokalitet Alibegovci“. Predmetne Ugovore su u ime ugovornih strana potpisali Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić i Općinski načelnik Zvonimir Anđelić.

     

Ugovori su potpisani u skladu sa Odlukom Federalnog ministarstvo prostornog uređenja o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta", kojom su općini Usora odobrena sredstva u visini 100.000,00 KM za projekat „Sanacija prometne infrastrukture kao posljedica poplava i klizišta, lokalitet Alibegovci“, te u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“ – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“, kojom su općini Usora za projekat utopljavanja JU Opća knjižnica Usora dodijeljena sredstva u iznosu od 15.000.00KM.

3 1 IMG 7151

Ministar Martić je iskoristio priliku te je skupa sa Općinskom načelnikom, Predsjedateljem OV-a Ivom Suvala, Ravnateljem Doma zdravlja Jozom Grgić te predstavnicima Izvođača, Nadzora i Koordinatora izvršio obilazak radova na zajedničkoj zgradi Doma zdravlja i općine Usora koji su u tijeku a koji se velikim dijelom financiraju sredstvima Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

     

     

Share |