1Usora, 05. srpnja 2018. godine - Nakon provedenog postupka javne nabave radova po modelu izravnog sporazuma, prema Planu javnih nabava za 2018. godinu, potpisani su ugovori za 'Ljetno održavanje cesta - košenje trave uz prometnice (krajobrazno uređenje cesta)' sa JKP”Usora” d.o.o. Sivša i ”VRT”d.o.o.Žabljak, s kojima je ugovoreno košenje trave i uklanjanje raslinja  u cestovnom pojasu, strojno i ručno, sukladno Pravilniku o održavanju javnih cesta i Smjernicama za redovito godišnje održavanje cesta.
     
    
   
Ugovore su potpisali: ispred općine Usora Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, ispred  JKP ”Usora” d.o.o. Sivša ravnatelj Slaven Prakljačić i ispred  “VRT” d.o.o. Žabljak ravnatelj poduzeća Ivica Penava. JKP”Usora” d.o.o. Sivša je preuzelo obvezu košenja trave uz prometnice na lokalnim i nekategoriziranim cestama, koje su obuhvaćene zimskim održavanjem cesta, u ukupnoj duljini od 53,24 km,a ‘VRT’ d.o.o. za ceste u MZ Žabljak u ukupnoj duljini 6,8 km.
 
Ono što je evidentno, jedan dio građana općine Usora samoinicijativno i redovito pored svojih parcela uređuju cestovni pojas i uklanjaju raslinje, što znatno doprinosi urbanom i civilizacijskom izgledu naše Općine, na čemu im u ime Općine Usora odajemo priznanje kao savjesnim građanima koji drže do izgleda i uređenosti svoga zavičaja. Pozivamo i ostale građane, koji uz cestovni pojas imaju parcele sa šumom ili drugim drvećem, da iste redovito održavaju kako bi se nesmetano i sigurno odvijao promet i osigurala preglednost i propisani slobodni profil na cesti.
    
     
Share |