homeObavještavamo Vas da je, dana 21.06.2018. godine, na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Zeničko-dobojski Kanton za općine/grad Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, u okviru Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“. Preliminarna rang lista objavljena je kroz Liste sa djelimičnim oštećenjem i Liste sa totalnom štetom za svaku od navedenih općina/grada.

Preliminarna lista Usora - djelomično oštećen objekt

Preliminarna lista Usora - totalno oštećen objekt

Prigovor na preliminarne Liste mogu se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja, tj. zaključno sa 06.07.2018. godine..

 
 
Share |