Anđelić-SmajićZenica, 06.04.2017. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić zaključio je s ministrom Himzom Smajić u sjedištu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz "Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu - Financiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od općinskog značaja (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodoopskrbu i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije”.

    

     

Sporazumom su regulirani međusobni odnosi Ministarstva, kao nositelja aktivnosti na provedbi postupka javne nabave i općine Usora, kao korisnika projekata, o pravima i obvezama u implementaciji odobrenih projektnih aktivnosti. Prema ovome Programu općini Usora je odobreno ukupno 145.000,00 KM za slijedeće projekte:
 
  1. Izvedba kanalizacijskog sustava ‘Žabljak’, financirat će se sa 130.000,00 KM
  2. Izrada Glavnoga projekta detaljnih hidroloških istraživanja izvorišta Bare i izrada programa aktivnosti na povećanju količine zahvaćene vode,  za koji je odobreno 15.000,00 KM.
     
Tijekom sastanka i razgovora o implementaciji odobrenih sredstava načelnik Anđelić je s bivšim kolegom u Vladi ZDŽ, ministrom Smajićem, akcentirao i mnoga druga pitanja od interesa za općinu Usora u čijem rješavanju će sudjelovati i Vlada ZDŽ sa resornim ministarstvima.
     
    
Share |