1-cropNa temelju članka 29. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), članka 41. Zakona u  predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 7/10, 8/12 i 13/14), te članka 41. Pravila javne predškolske ustanove "Ivančica" Usora ("Službeni glasnik općine Usora", broj 13/17), Upravni odbor J.P.U. "Ivančica" Usora raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/LJICE J.P.U.
"IVANČICA" USORA

     

      

 

Objavljuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne predškolske ustanove "Ivančica" Usora, na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:


J.P.U. "Ivančica" Usora, Upravni odbor
Žabljak bb, 74230 Usora,
sa naznakom;
"Prijava na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
J.P.U. "Ivančica" Usora - NE OTVARAJ".

    

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

     

Tekst javnog natječaja
Share |