1Dana 24.11.2017. godine u notarskom uredu Elvire Medarić u Jelahu, nakon provedene zakonske procedure, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić potpisao je dva Ugovora o prodaji nekretnina u državnom vlasništvu, lociranih u KO Tešanjka, Općina Usora. Kupci nekretnina su: gosp. Dražen Jeleč i poduzeće „INTER“ d.o.o Tešanj.

     

     

U potpisanim Ugovorima o prodaji nekretnina kupci su se obvezali da će sukladno Odlukama o uvjetima i načinu prodaje nekretnina Općinskog vijeća Usora u roku od godinu dana od dana zaključivanja Ugovora podnijeti Zahtjev za izdavanje Urbanističke suglasnosti, kao i odobrenja za građenje. Da će u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izvesti pretežan dio radova na građevini, odnosno izvršiti izgradnju objekta minimalno sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom, ta da u daljem roku od pet godina završiti građevinu i pribaviti Uporabnu dozvolu. Ukoliko u nevedenim rokovima kupac ne izvrši obveze iz potpisanog Ugovora Općina Usora može pokrenuti postupak raskida Ugovora uz obavezu vraćanja uplaćenih sredstava (bez kapare i troškova postupka) i plaćanja do tada legalno izvedenih radova.

2 3 4 44

Investitori imaju u planu što žurnije pristupiti realizaciji projekata čime bi općina dobila poslovno stambeni objekt i proizvodnu halu.

     

     

Share |