img 3866Nakon provedenog postupka javne nabave danas je u kabinetu Načelnika općine Usora potpisan Ugovor između općine Usora i CROATIA OSIGURANJE d.d. iz Mostara o kolektivnom osiguranju zaposlenih i osiguranju imovine općine Usora. Predmet ovog ugovora je kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog i drugih osiguranih slučaja i osiguranje imovine ugovornog tijela, u skladu sa tenderskom dokumentacijom Ugovoratelja broj: 02-14-637-1/17 od 11.10.2017. godine i ponudi  osiguravatelja broj: 254-03-10/17 od 30.10.2017. godine. 

     

Ugovor se zaključuje na razdoblje od 24 mjeseca a premija osiguranja se obračunava na temelju premijske stope i važeće tarife Osiguravatelja i po zaposlenom osiguraniku, te za osiguranje imovine i iznosi 1.872,30 KM godišnje. 

     

Share |