altJavni oglas za dodjelu novčane pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji u svrhu stambenog zbrinjavanja raspisan je dana 14.09.2017. godine. Na raspisani javni oglas podnesen  ukupno 21 zahtjev, te je nakon prijedloga stručnog povjerenstva i Odluke Općinskog načelnika odobrena pomoć za 6 branitelja dok je 15 zahtjeva odbijeno zbog ne ispunjavanja određenih uvjeta. Proračunom općine Usora za 2017. godinu za navedenu namjenu je planirano 15.000,00 KM, te je sukladno tome i izvršena raspodjela pomoći. Rješenje o odobravaju pomoći uručena su za slijedeće branitelje:

     

       

RED

BR.

IME IME OCA PREZIME

MJESTO

ODOBRENO

PRIMJEDBA

1

ZVONKO PETAR GAVRAN

ULARICE

3000,00 KM

----------

2

IVICA MIJO BAGARA

N.MILJANOVCI

3000,00 KM

----------

3

BORO ZVONIMIR JURIŠIĆ

ŽABLJAK

3000,00 KM

----------

4

ZVONKO JURO HENJEL

SIVŠA

2000,00 KM

----------

5

PAVO MATO MATIJEVIĆ

ULARICE

2000,00 KM

----------

6

VINKO FRANJO PERIĆ

ULARICE

2000,00 KM

-----------

      

Nakon pravomoćnosti rješenja pristupit će se potpisivanju ugovora o namjenskom utrošku sredstava sa odabranim korisnicima pomoći.

      

       

Share |