img 2995Usora, 21.07.2017. – Prema pozivu upućenom od strane Općinskog načelnika Zvonimira Anđelić, u dvorani za sjednice općine Usora, sa početkom u 09:00 sati, održan je sastanak sa telekomunikacijskim i elektro operaterima koji djelatnost obavljaju na području općine Usora. Pored Općinskog načelnika na sastanku je sudjelovao i predsjedatelj Općinskog vijeća Usora Ivo Suvala, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije Anto Bonić i općinski geodeta Ivan Katić, te predstavnici mjesnih zajednica i ovlašteni predstavnici HT Eronet d.d., KTV E-G-E d.o.o. i JP ˝EP HZ H-B˝ d.d. Mostar.

Povod održavanju sastanka je rješavanje trenutnih problema, odnosno prekid pružanja usluga krajnjim korisnicima koji je nastao zbog uklanjanja telekomunikacijskih vodova (kabela) sa elektro stupova od strane RJ Elektro Usora, koje su postavili  telekom i kabelski operateri KTV E-G-E d.o.o. i HT Eronet d.d., kako je navedeno, bez odobrenja vlasnika tih stupova (elektre) i suprotno danim odobrenjima nadležne općinske službe. Uklanjanje telekomunikacijskih vodova (optičkih kabela) početkom ovoga tjedna Elektro Usora je provela u dijelu naseljenoga mjesta Sivša i Makljenovca.

Prekid u pružanju telekomunikacijskih usluga korisnicima (fiksna telefonija, internet i kabelska tv) ova dva operatera izazvao je brojna reagiranja građana, a kulminaciju problema izazvalo je i postavljanje stupova bez odobrenja nadležnog organa uz lokalnu cestu u Sivši od strane KTV E-G-E, koji su na taj način pokušali uspostaviti pružanje usluga svojim korisnicima, a što značajno narušava estetski izgled sredine.

Općinski načelnik i predsjedatelj Općinskog vijeća su izrazili nezadovoljstvo trenutnim stanjem u kojemu se nalaze građani općine Usora, kojima su uskraćene usluge ovih operatera i koji nedužni trpe trenutnu situaciju zbog neodgovornog ponašanja sva tri operatera. Istaknuli su da je potrebno iznaći zajedničko privremeno rješenje, da općinu Usora zanima samo legalnost u obavljanju djelatnosti svih operatera i zadovoljstvo građana.

Predstavnici operatera kao i MZ iznijeli su svoje stavove o cjelokupnoj situaciji, kao i potrebu za iznalaženje rješenja. Predstavnik HT Eroneta Željo Petrović je naveo da su oni kao operater na području općine Usora uložili mnogo u telekomunikacijske instalacije i kvalitet usluge i da postupno sve kabele sa svojih i stupova elektre stavljaju u podzemni vod.

Predstavnici KTV E-G-E d.o.o., direktor Nijaz Avdić, suvlasnik Almir Mujaković i pravni zastupnik Damir Sprečo su iznijeli stav da je do ovakvoga  stanja i problema dovela nemogućnost dobivanja građevinskih dozvola, a zbog ne davanja suglasnosti od strane Eroneta, tako da su oni iz tog razloga nelegalno, odnosno bez odobrenja koristili stupove elektre, te traže da im se da rok za otklanjanje nedostataka i da se riješi pitanje izdavanja potrebnih suglasnosti i odobrenja.

Predstavnik JP ˝EP HZ H-B˝ d.d. Pero Joskić je iznio stav ovoga JP da postavljanje kabela drugih operatera na stupove elektre stvara problem i otežava obavljanje poslova redovitog održavanja elektro mreže, te da svi ti dodatni kabeli narušavaju statiku elektro stupova ovoga operatera, a također korištenje stupova od drugih osoba koje nisu uposlenici u elektri dolazi do ozbiljnog ugrožavanja njihovih života.

Svoje stavove su dali i predstavnici MZ-a, čiji je cilj da svi građani imaju potrebne usluge i da samostalno mogu birati svog operatera prema osobnom izboru, kvaliteti i cijeni usluge, uz legalno obavljanje tih djelatnosti, uključujući sva potrebna odobrenja općinskih organa.

Na kraju je donesen zajednički zaključak: 1) da se žurno pisanim putem traži od JP ˝EP HZ H-B˝ d.d. Mostar suglasnost za mogućnost privremenog vraćanjanja u prvobitno stanje telekomunikacijskih vodova na njihove elektro-stupove i 2) daje se rok operaterima KTV E-G-E d.o.o. i HT ERONET d.d.  od 60 dana da svoje nadzemne kablove polože podzemno, sukladno građevinskim dozvolama, te 3) da operater KTV E-G-E hitno ukloni postavljene drvene stupove uz lokalnu cestu u Sivši.

U međuvremenu, do izjašnjenja JP ˝EP HZ H-B˝ d.d., zaključeno je da telekom i kabelski operateri uspostave telekomunikacijski sustav, odnosno privremeno vrate vodove na stupove Elektro Usora, zbog izraženog zahtjeva i potrebe građana, s tim da je predstavnik JP ˝EP HZ H-B˝ d.d. naveo da nema ovlaštenja glede tog pitanja.

 
img 3005 img 2998 img 3004 img 2997 

 

Share |