Blaženka Krajina, Općinski referent za katastarske poslove

                Tel: +387 032/889-054, Mob: 063/540-303

E-mail: blazenka.krajina@usora.com


Opis poslova:

  • obavlja poslove zaprimanja zahtjeva;
  • sudjeluje u izdavanje uvjerenja, izvoda i potvrda o katastarskom prihodu i posjedovnom listu; sudjeluje u izdavanju prijepisa posjedovnih listova i kopija katastarskih planova;
  •  sudjeluje u upisivanju založnog prava i zabrane otuđenja po sudskim presudama;
  •  sudjeluje u provođenju promjena za svaku katastarsku općinu i unos u računar;
  • sudjeluje kod obračuna katastarskog prihoda;
  •  prikupljanje sređivanje i obrada statističkih podataka i dostavljanje nadležnim Službama;
  • arhiviranje predmeta i akata;
  •  prijem i otprema pošte ispred Službe;
  •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno I blagovremeno obavljanje poslova;
  • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika