Danas je 10 usorskih srednjoškolaca iz MSŠ Stjepana Radića dobilo priliku da provedu jedan radni dan u općini Usora kako bi se upoznali sa radom u općinskoj administraciji te kako bi stekli osjećaj za radnu atmosferu koja će im biti od velikog značaja za odabir zanimanja sa kojim će se potencijalno baviti u budućnosti.

U sklopu realizacije projekta Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, dana 15. listopada 2021. godine implementira se  "Socijalni dan" kao vid praktičnog iskustva za veliki broj srednjoškolaca iz preko 35 lokalnih zajednica u BiH. U sklopu navedenog projekta, 
Općinski načelnik je se već prethodno potpisivanjem Prijavnice za učešće u projektu obavezao uplatiti dnevnicu za sve učesnike Socijalnog dana koji su volontirali u općini Usora. Sva prikupljena sredstva će se preusmjeriti u Fond Socijalnog dana iz kojeg će biti podržani srednjoškolski projekti širom države.