Cesta

U petak 04. studenog o.g. u prostorijama općine Usora upriičena je radna posjeta ministra Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona gosp Raif Seferović, sa direktorom Direkcije za ceste ZDK gosp. Rasim Kovač i zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH gosp. Senanad Subašić.

Goste je u svojemu uredu primio Općinski načelnik gosp. Anto Čičak sa svojim suradnicima: gop. Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije i gosp. Dario Katić, stručni savjetnik za upravljanje razvitkom.

Tema sastanka je iznalaženje rješenja za akualne prometne probleme i potrebe u općini Usora.


Načelnik ČečakRaif Seferović i Rasim KovačMinistar Raif SeferovićSeferović_Kovač_Katić_Bonić_Subašić

Ova radna posjeta dogovorena je još za posjete ministra Seferovića općini Usora kada je zajedno sa kantonalnim premijerom Fikretom Plevljakom i dr. boravio na svečanosti upriličenoj za Dam općine Usora 15.svibnja o.g.

Iako ove, kao niti iduće godine, u proračunu Zeničko-dobojskog kantona nisu planirana sredstva za kapitalna ulaganja u cestovnu infrastrukturu, ministar Seferović je, nakon što je načelnik Čičak iznio akutne probleme i potrebe u cestovnoj infrastrukturi u općini Usora, dao je konstruktivan pristup i prijedlog u rješavanju istih, tako da je zaključeno:

  1. Ministarstvo za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona će osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi most na rijeci Usora, uz pribavljanje svih potrebnih odobrenja i suglasnosti. Rok: kraj ožujka 2012. godine;
  2. Na temelju  projektne dokumentacije iz točke 1. ministar Seferović i načelnik Čičak će poduzeti potrebite korake za osiguranje sredstava za gradnju kod Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Rok: lipanj/srpanj 2012. godine;
  3. Općna Usora će u parnerstvu sa općinom Tešanj podnijeti zahtjev za prekategorizaciju lokalne ceste u regionalnu cestu RP 474 (Jelah Polje) - Sivša - M-4 (Alibegovci most na rijeci Usora), a Ministarstvo će provesti potrebite procedure, tako da će ubuduće brigu o tekućem (ljetnom i zimskom) i investicionom održavanju preuzeti Direkcija cesta ZDK. Rok: odmah;
  4. Ministarstvo će osigurati sredstva za nabavu i postavljanje 130 prometnih znakova prometne signalizacije na lokalnim cestama i priključnim cestama sa i na ceste višega rada.


Vrijednost dogovorenih aktivnosti, prema riječima ministra Seferovića, je oko 2.000.000 KM.

Za operativno provođenje pripremnih aktivnosti i koordinaciju za realiziranje gore utvrđenih zadataka zadužen je gosp. Anto Bonić, u suradnji sa gosp. Rasimom Kovač  i predstavnicima općine Tešanj.

2011-11-04Cesta

U petak 04. studenog o.g. u prostorijama općine Usora upriičena je radna posjeta ministra Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona gosp Raif Seferović, sa direktorom Direkcije za ceste ZDK gosp. Rasim Kovač i zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH gosp. Senanad Subašić.

Goste je u svojemu uredu primio Općinski načelnik gosp. Anto Čičak sa svojim suradnicima: gop. Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije i gosp. Dario Katić, stručni savjetnik za upravljanje razvitkom.

Tema sastanka je iznalaženje rješenja za akualne prometne probleme i potrebe u općini Usora.


Načelnik ČečakRaif Seferović i Rasim KovačMinistar Raif SeferovićSeferović_Kovač_Katić_Bonić_Subašić

Ova radna posjeta dogovorena je još za posjete ministra Seferovića općini Usora kada je zajedno sa kantonalnim premijerom Fikretom Plevljakom i dr. boravio na svečanosti upriličenoj za Dam općine Usora 15.svibnja o.g.

Iako ove, kao niti iduće godine, u proračunu Zeničko-dobojskog kantona nisu planirana sredstva za kapitalna ulaganja u cestovnu infrastrukturu, ministar Seferović je, nakon što je načelnik Čičak iznio akutne probleme i potrebe u cestovnoj infrastrukturi u općini Usora, dao je konstruktivan pristup i prijedlog u rješavanju istih, tako da je zaključeno:

  1. Ministarstvo za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona će osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi most na rijeci Usora, uz pribavljanje svih potrebnih odobrenja i suglasnosti. Rok: kraj ožujka 2012. godine;
  2. Na temelju  projektne dokumentacije iz točke 1. ministar Seferović i načelnik Čičak će poduzeti potrebite korake za osiguranje sredstava za gradnju kod Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Rok: lipanj/srpanj 2012. godine;
  3. Općna Usora će u parnerstvu sa općinom Tešanj podnijeti zahtjev za prekategorizaciju lokalne ceste u regionalnu cestu RP 474 (Jelah Polje) - Sivša - M-4 (Alibegovci most na rijeci Usora), a Ministarstvo će provesti potrebite procedure, tako da će ubuduće brigu o tekućem (ljetnom i zimskom) i investicionom održavanju preuzeti Direkcija cesta ZDK. Rok: odmah;
  4. Ministarstvo će osigurati sredstva za nabavu i postavljanje 130 prometnih znakova prometne signalizacije na lokalnim cestama i priključnim cestama sa i na ceste višega rada.


Vrijednost dogovorenih aktivnosti, prema riječima ministra Seferovića, je oko 2.000.000 KM.

Za operativno provođenje pripremnih aktivnosti i koordinaciju za realiziranje gore utvrđenih zadataka zadužen je gosp. Anto Bonić, u suradnji sa gosp. Rasimom Kovač  i predstavnicima općine Tešanj.

2011-11-04