CestaU petak 04. studenog o.g. u prostorijama općine Usora upriličena je radna posjeta ministra Ministarstva za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona gosp Raifa Seferović, sa direktorom Direkcije za ceste ZDK gosp. Rasimom Kovač i zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH gosp. Senadom Subašić.

Goste je u svojemu uredu primio Općinski načelnik gosp. Anto Čičak sa svojim suradnicima: gosp. Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije i gosp. Dario Katić, stručni savjetnik za upravljanje razvitkom.

Tema sastanka je iznalaženje rješenja za aktualne prometne probleme i potrebe u općini Usora.

 

načelnik Anto Čičak ministar Raif Seferović i direktor Rasim Kovač ministar Raif Seferović sudionici: Seferović_Kovač_Katić_Bonić_Subašić

 

Ova radna posjeta dogovorena je još za posjete ministra Seferovića općini Usora kada je zajedno sa kantonalnim premijerom Fikretom Plevljakom i dr. boravio na svečanosti upriličenoj za Dam općine Usora 15. svibnja o.g.

Iako ove, kao vjerovatno ni iduće godine, u proračunu Zeničko-dobojskog kantona nisu planirana sredstva za kapitalna ulaganja u cestovnu infrastrukturu, nakon što je načelnik Anto Čičak temeljito iznio najznačajnije probleme i potrebe u cestovnoj infrastrukturi u općini Usora, ministar Seferović dao je konstruktivan pristup i prijedlog u rješavanju istih, tako da je zaključeno:

  1. Ministarstvo za prostorno planiranje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona će osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za novi most na rijeci Usora, uz pribavljanje svih potrebitih odobrenja i suglasnosti. Rok: kraj ožujka 2012. godine;
  2. Na temelju  projektne dokumentacije iz točke 1. ministar Seferović i načelnik Čičak će poduzeti potrebite korake za osiguranje sredstava za gradnju i to kod Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Rok: lipanj/srpanj 2012. godine;
  3. Općna Usora će u parnerstvu sa općinom Tešanj podnijeti zahtjev za prekategorizaciju lokalne ceste u regionalnu cestu, za cestu RP 474 (Jelah Polje) - Sivša - M-4 (Alibegovci most na rijeci Usora), a Ministarstvo će provesti potrebite procedure, tako da će ubuduće brigu o tekućem (ljetnom i zimskom) i investicionom održavanju preuzeti Direkcija cesta ZDK. Rok: odmah;
  4. U funkciji povećanja sigurnsti prometa na cestama Ministarstvo će osigurati sredstva za nabavu i postavljanje 157 prometnih znakova prometne signalizacije na lokalnim cestama, uključujući i priključna mjesta sa i na ceste višega rada. Rok: Žurno.

 

Za operativno provođenje potrebnih pripremnih i drugih aktivnosti i koordinaciju za realiziranje gore utvrđenih zadataka zadužen je gosp. Anto Bonić, u suradnji sa gosp. Rasimom Kovač  i odgovarajućim predstavnicima općine Tešanj.

Vrijednost dogovorenih aktivnosti, prema riječima ministra Seferovića, je oko 2.000.000 KM, što potvrđuje da se zajedničkim i koordiniranim pristupom više razina vlasti mogu i u ovim financijski nepovoljnim vremenima iznalaziti produktivna rješenja.

  Izjava ministra Raifa Seferović data gl. i odgov. uredniku Radio Usore (audio.mp3).mp3

Izjava načelnika Ante Čičak data gl. i odg. uredniku Radio Usore (audio.mp3).mp3

 

2011-11-04