Na temelju Proračuna općine Usora za 2020. godinu i Odluke o  načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koja nisu obuhvaćena odlukama za kulturu i sport (Službeni glasnik općine Usora broj: 13/18 i 11/19) i prijedloga Povjerenstva za provođenje Javnog poziva iz granta za udruge fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport, Općinski načelnik donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava iz granta za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport a koje se financiraju i sufinanciraju sredstvima proračuna općine usora za 2020. godinu, kojom se odobrava financiranje i sufinanciranje  udruga i fondacija koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport sredstvima Proračuna općine Usora za 2020. godinu u iznosu od 18.000,00 KM.

 Više na poveznici ispod.

Preuzmite:
1. odluka-o-raspodjeli-kultura