Usora, dana 08.10.2019. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom Interlignum d.o.o. Teslić, ugovor o nabavi uredskog namještaja i opreme za potrebe Općine Usora. Radi se o nabavi uredskih stolica, kao i stalaža i polica potrebnih za uređenje centralne arhive Općine Usora.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 6.257,03 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za nabavu i montažu roba je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.