jpu-vrtic-usoraNa temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ''Ivančica'' Usora ( '' Službeni glasnik općine Usora '', broj: 3/11 ), te člana 13. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 17.04.2019.godine je donio Odluku na osnovu koje r a s p i s u j e :

JAVNI NATJEČAJ

    

       

Raspisuje se javni natječaj za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na određeno vrijeme – razdoblje od godinu dana, i to za:

 

-        Odgajatelj – 1 izvršitelj.

 

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica općine Usora, oglasna ploča općine Usora, oglasna ploča i web stranica J.P.U. ''Ivančica'', dnevni list ''Dnevni list“.

 Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno na adresu:

 

J.P.U. '' Ivančica '' Usora , Upravni odbor,

Žabljak bb, 74230 Usora

Sa naznakom:

'' Prijava na javni natječaj za upražnjena radna mjesta J.P.U. ''Ivančica '' Usora – NE OTVARAJ ''

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

     

Cijeli tekst javnog natječaja sa opisom poslova, općim i posebnim uvjetima za pojedina radna mjesta, sadržajem, načinom i rokom za prijavu može se preuzeti OVDJE.
 
Predsjednica Uspravnog odbora
Karolina Perić