REGLP011Usora, dana 17.04.2019. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. i direktorica poduzeća Elkom d.o.o. Vitez, Miljana Martinović potpisali su Okvirni sporazum o nabavi uredskog materijala, sitnog inventara i uredske opreme za Općinu Usora. Vrijednost potpisanog okvirnog sporazuma iznosi 15.251,88 KM sa uračunatim PDV-om i potpisan je na razdoblje od četiri godine.