vlada-zdk1Na osnovu člana 25. stav 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:33/03) i Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2017.godinu broj: 02-14-2482/17 od 23.02.2017.godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2017.godinu.


           

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava koja će se odnositi na sljedeće programske/projektne aktivnosti:

LOT 1 - Projekti iz oblasti upravljanja otpadom

LOT 2 - Projekti iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona

   

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sve općine i gradovi, subjekti koji upravljaju deponijama i otpadom, regionalni centar za upravljanje otpadom, nevladine organizacije i udruženja, obrazovne institucije, obdaništa i medijske kuće, kako slijedi:

LOT 1: Jedinice lokalne uprave (grad i općine), subjekti koji upravljaju deponijama i regionalni centar za upravljanje otpadom.

LOT 2: Nevladine organizacije, udruženja građana, obrazovne institucije, obdaništa i medijske kuće.


Prijava za učestvovanje s obaveznom projektnom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Kučukovići br. 2, 72000 Zenica.

   

Prijava se dostavlja u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom: „Ne otvaraj - Prijava na Javni poziv LOT br._“.

   

Rok za podnošenje prijava je 26.05.2017.godine.

   

Sve dodatne informacije vezano za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem e-maila: min.prostorno@zdk.ba.


Javni poziv i Prijavni obrazac možete pogledati Ovdje.